Basis en uitgangspunten

Visie

Leven op basis van wie je bent

Luisteren naar

je hart

leven vanuit je hart

Ik geloof dat mensen innerlijke rust en zelfvertrouwen kunnen gaan ervaren als: 

  • ze ontdekken wie ze ten diepste zijn;
  • ze zichzelf kunnen waarderen en respecteren om wie ze zijn (inclusief hun passies en drijfveren);
  • ze gaan leven op basis van hun gaven en drijfveren.
  • ze een goede balans ervaren tussen autonomie en verbondenheid

Ik wil mijn cliënten bemoedigen hun eigen gaven, drijfveren en talenten te herkennen en ermee aan de slag te gaan. Als zij op hun eigen unieke manier mogen delen vanuit wat zij hebben gekregen, geeft dat een gevoel van vrede, zin en voldoening.

Niet stuk maar vastgelopen

Kink in de kabel

Mensen kunnen vastlopen doordat ze het contact met zichzelf verloren zijn. Ergens is er een kink in de kabel gekomen. In de loop van de jaren hebben mensen gedrag ontwikkeld om te overleven in de soms harde werkelijkheid. Ze zijn  bijvoorbeeld anderen gaan ‘pleasen’ of moeilijke gevoelens en gedachten gaan vermijden. Het gevolg is dat mensen niet meer vanuit hun hart leven maar hun activiteiten richten op het voorkomen van nare gevoelens en gedachten.

Als mensen psychische klachten ervaren, betekent dat zeker niet dat er iets mis is met hen. Wel is er als het ware ergens zand in de motor gekomen. In de coaching zoeken we naar de kink (of het zand) zodat het leven van de cliënt weer vlot getrokken kan worden

Per definitie kostbaar

Ken je waarde

Mensen zijn een creatie van de Schepper en daarom is iedereen per definitie kostbaar en de moeite waard. Daarbij heeft God een bedoeling voor ieder mens en heeft Hij iedereen voorzien van een unieke set gaven en talenten. Ook dat maakt een ieder per definitie waardevol.

Het belang van gezonde zelfzorg

De juiste balans

Autonomie en verbondenheid zijn twee universele basisbehoeften. Delen kan alleen als mensen zelf in balans zijn. Daarom is het belangrijk dat ze vanuit gezonde zelfzorg ook aandacht hebben voor wat zij nodig hebben. De zorg voor de ander en de zorg voor jezelf zullen in balans moeten zijn. 

Hoop geeft energie

Hoop

Hoop bieden is erg belangrijk in de therapie. Hoop hebben, betekent dat er weer uitzicht is en maakt dat het gemakkelijker is voor mensen om in beweging te komen en keuzes te maken die hun leven verbeteren.

acceptatie compassie
Compassie in plaats van veroordeling

Acceptatie

Ik wil mijn cliënten laten ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Zo gaat God ook om met mij en iedereen.  Ik hoop mijn cliënten daarom te bemoedigen met meer compassie naar zichzelf te kijken.

Acceptatie betekent overigens niet dat mensen niet hoeven te veranderen. Vanuit compassie mogen zij die dingen aanpakken in hun leven die in de weg zitten om nog meer te mogen worden wie ze zijn.